Andorre

Decret del 9-9-2015 d’aprovació del Reglament organitzatiu de la Comissió d’Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD) = Arrêté du 09/09/2015 de l'approbation de l’organisation du règlement de la Commission et à l'évaluation des documents (CAAD). Govern d’Andorra [en ligne]. 9 septembre 2015. [Consulté le 17 février 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.bopa.ad/bopa/027064/Pagines/GR20150911_11_21_25.aspx

Législation en lien avec l'archivage: 

Llei 15/2003 del 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals. Govern d’Andorra [en ligne]. 18 décembre 2003. [Consulté le 17 février 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.bopa.ad/bopa/016003/Pagines/3235E.aspx